Rejestracja do MeinOrtel

  1. 1 od 3
  2. 2 od 3
  3. 3 od 3

Tu możesz zarejestrować swoje konto MeinOrtel.

Wprowadź swój numer komórkowy Ortel. Przykład: 49163 1234567, 0163 1234567.

W kolejnym etapie otrzymasz SMS z hasłem tymczasowym.

 

  • Pomoc

    Postępuj zgodnie z instrukcją CAPTCHA.

  1. 1 od 3
  2. 2 od 3
  3. 3 od 3